معرفی ما

معرفی ما

 

شرکت تعاونی مسافربری شماره ۱۵  ترابر بی تا تهران ( T.B.T ) بشماره ثبت 38713 اداره ثبت شرکتهای تهران که در امر حمل و نقل عمومی جاده ای مسافر با وسیله نقلیه اتوبوس و رعایت کلیه مقررات و موازین قانونی فعالیت می نماید . اين شركت همراه با پرسنلي مجرب و كارآزموده و همچنين سرويسهاي منظم به اقصي نقاط كشور آماده خدمتگذاري به مسافرين گرامي مي باشد.

 

برچسب ها:  

نظرات

 1. aYlNlfdX تاریخ : 18 مرداد 1397

  Salam chetori khobi..?

 2. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 3. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 4. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 5. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1

 6. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  "'/<jxqz27008>=()

 7. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  javascript:alert(1)

 8. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  //rst738.html

 9. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  a|id

 10. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  a|ver

 11. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  a&ping 2130706433&#'&ping 2130706434&a&#"&ping 2130706435&a\

 12. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  %{755414-1}

 13. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1 or 1=ExtractValue(1,CoNCaT(0x3a,(md5(122459))))

 14. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1' or 1=ExtractValue(1,CoNCaT(0x3a,(md5(122459)))) or 1='2

 15. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  99999 or 1>0-- a

 16. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1 and 1>1-- a

 17. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1' and 1>1-- a

 18. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  99999' or 1>0-- a

 19. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1 rlike (case when 1 then BENCHMARK(450000000,MD5(0x41)) else 0 end) -- a

 20. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1' rlike (case when 1 then BENCHMARK(450000000,MD5(0x41)) else 0 end) -- a

 21. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1' rlike (case when 1 then BENCHMARK(3363150000,MD5(0x41)) else 0 end) -- a

 22. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1; if (1=1) waitfor delay '00:00:03'--

 23. aYlNlfdXkaqe6e9l')) OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- تاریخ : 19 دی 1402

  1'; if (1=1) waitfor delay '00:00:03'--